Swedish Locale

 <Locale name="sv" culture="sv" lcid="0x001D" codepage="1252" >
 <Strings>
 <String name="TOCTitle" value="Innehållsförteckning" /> 
 <String name="IXTitle" value="Index" /> 
 <String name="TOCTabLabel" value="Innehåll" /> 
 <String name="IXTabLabel" value="Index" /> 
 <String name="SearchTabLabel" value="Sök" /> 
 <String name="Previous" value="Föregående" /> 
 <String name="Next" value="Nästa" /> 
 <String name="RelatedTopics" value="Närliggande information" /> 
 <String name="LinkToThumbnail" value="Länk till %s" /> 
 <String name="SeeAlso" value="Se även" /> 
 <String name="RequiredIndexEntry" value="Manifest" /> 
 <String name="MapTOCStyles" value="Avbilda innehållsförteckningsformat" /> 
 </Strings>
 <Index>
 <SeeAlsoPatterns>
 <SeeAlso value="Se" /> 
 <SeeAlso value="Se även" /> 
 </SeeAlsoPatterns>
 <Groupings>
 <Group name="Siffror" members="1234567890" /> 
 <DefaultGroup headers="A;B;C;D;E;F;G;H;I;J;K;L;M;N;O;P;Q;R;S;T;U;V;W;X;Y;Z;Å;Ä;Ö" /> 
 <Group name="Symboler" members="!@#$%^&-=+_*\(\)[]\\;:.,<>'"" /> 
 </Groupings>
 </Index>
 <Search>
 <MinimumWordLength value="2" /> 
 <StopWords>aldrig alla alldeles alls allt alltför alltid alltså annars att av bakom bara bland blev bli blir blivit borde brukar bör cirka de dem den denna deras dess det detta dig dit du då där därefter däremot därför eftersom egen egentligen eget egna eller en enda endast ens ett faktiskt fanns fast finns fram för före förstås ganska ha hade hans har helst henne hennes hittills hon honom hos hur här i ibland in inför inte ja jag ju just kan knappt mig min mitt mot nej nästan och också om omkring oss per precis på sa sade sagt samt se sen sig sin sina sitt själv själva skulle som så ta tagit vad var varför varit varje vars vem verkar vi via vilken vilket vilka vår våra vårt ytterligare än är även över övriga övrigt</StopWords> 
 </Search>
 </Locale>

DevCenter/Projects/Locales/SwedishLocale (last edited 2008-02-13 06:18:22 by localhost)